Renato Gabriele

WYZWOLENIE

Moje serce wyszło
Z pokoju w którym zostało zamknięte
          Ptak bezkształtny
Wystrzelony w nocne niebo
           Napięty
Bez paraboli spadania

Przełożył Jarosław Mikołajewski

Renato Gabriele

LIBERAZIONE

Il mio cuore è uscito
Dalla stanza che lo teneva
         Uccello informe
Balestrato nel cielo notturno
         Teso
Senza parabola discendente

Renato Gabriele, pisarz i poeta włoski. Za swoją działalność na polu poezji został nagrodzony wiele razy nagrodami włoskimi i wytypowany do Premio Viareggio 1982. Opublikował m.in. Sette saggi di poesia polacca, dotyczące dzieł największych poetów polskich XX wieku. Za działalność na rzecz kultury polskiej we Włoszech został odznaczony Orderem Kawalerskim „za Zasługi” dla Rzeczpospolitej Polskiej.

Renato Gabriele, Italian writer and poet. For his activities in the field of poetry, he was awarded with multiple Italian prizes and selected to Premio Viareggio 1982. He published, for example, Sette saggi di poesia polacca, on the works of the greatest Polish poets of the 20th century. For his work to promote Polish culture in Italy, he was awarded the Knight's Order of Merit of the Republic of Poland.

Jarosław Mikołajewski, urodził się w 1960 roku w Warszawie, polski poeta, pisarz i tłumacz z języka włoskiego; jest również autorem książek dla dzieci, eseistą i publicystą. W latach 1983-98 był wykładowcą w Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1998 pracuje w „Gazecie Wyborczej”. W latach 2006-2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polskiego w Rzymie. Jest laureatem nagród literackich i artystycznych, m.in. Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny, św. Brata Alberta, Barbary Sadowskiej, dwukrotnie Nagrody Literackiej m. st. Warszawy (2011 i 2012) oraz Nagrody „Nowej Okolicy Poetów”. W jego dorobku translatorskim są m.in. przekłady utworów Dantego, Petrarki, Michała Anioła, Leopardiego, Montalego, Ungarettiego, Penny, Luziego, Pavesego, Pasoliniego, Leviego. Z klasyki literatury dziecięcej przetłumaczył na język polski m.in. Pinokia Carla Collodiego (Pinokio: historia pajacyka, wyd. 2011) i kilka utworów Gianniego Rodariego. Jego książki ukazały się we Włoszech, Holandii, USA, Ukrainie. Był tłumaczony ponadto na języki: albański, francuski, niemiecki, hiszpański, chorwacki, serbski, bułgarski, czeski, ukraiński, grecki, litewski, rosyjski. Otrzymał włoskie odznaczenia i nagrody: Stella della Solidarietà Italiana, Premio Nazionale per la Traduzione, Premio della Città di Roma, Premio Flaiano. Premio Internazionale Franco Cuomo. 11 kwietnia 2014 został odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2016 za Wielki przypływ otrzymał Nagrodę im. Beaty Pawlak.

Jarosław Mikołajewski, nasce a Varsavia nel 1960. Poeta, scrittore e traduttore dalla lingua italiana, è stato docente al Dipartimento di italiano presso l'Università di Varsavia dal 1993 al 1998. Dal 1998 collabora con uno dei più grandi e conosciuti quotidiani polacchi, Gazeta Wyborcza. Negli anni 2006-2012 è stato direttore dell'Istituto Polacco di Roma. Vincitore di diversi premi letterari, sia in Polonia (Premi Kazimierz Iłłakowiczów, Barbara Sadowska  premiato due volte al Premio Letterario Città di Varsavia nel 2011 e nel 2012, Premio del  "Nuovo Quartiere Poeti") sia all’estero, ed in particolare in Italia (Premio della Città di Roma, Premio Flaiano, Premio Internazionale Franco Cuomo). Numerose e qualificate le sue traduzioni dall’italiano, tra cui Dante, Petrarca, Michelangelo, Leopardi, Montale, Ungaretti, Luzi, Penna, Pavese, Pasolini, Levi, Collodi, Rodari. I suoi libri sono stati pubblicati in Italia, Olanda, Stati Uniti, Ucraina. Inoltre, è stato tradotto in albanese, francese, tedesco, spagnolo, croato, serbo, bulgaro, ceco, ucraino, greco, lituano e russo. In Italia è stato insignito della “Stella della Solidarietà Italiana” ed ha vinto il Premio Nazionale per la Traduzione. L’11 Aprile 2014 è stato insignito della medaglia d'argento "Gloria Artis". È fondatore e presidente del Premio per la letteratura intitolato a Leopold Staff. Vive a Varsavia, dove lavora ai programmi letterari del Museo Ƚazienki.