W 2024 roku organizację Wierszy w mieście wsparły:

Czeskie Centrum, Ambasada Estonii w Polsce, Goethe-Institut Warschau, Instytut Liszta – Węgierskie Centrum Kultury Warszawa, Ambasada Irlandii w Polsce, Litewski Instytut Kultury, Ambasada Luksemburga w Polsce, Ambasada Malty w Polsce, Arts Council Malta, Słowacki Instytut Kultury, Instytut Yunus Emre

oraz Miasto Stołeczne Warszawa

w partnerstwie z:

Grupą Badawczą Otra Iberia, Instytutem Etxepare, Centrum Studiów Katalońskich UAM, Wydziałem Artes Liberales UW, Wydziałem Neofilologii UW, Centrum Studiów Galisyjskich oraz Xunta de Galicia, Radiem Kaszebe oraz Stowarzyszeniem Języka i Kultury Mirandyjskiej

Partnerzy honorowi: Polski PEN Club, galeria lokal_30 i Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury

Patroni medialni: RDC, Booklips.pl, waw4free  

O EUNIC 

Stowarzyszenie European Union National Institutes for Culture (EUNIC) zrzesza narodowe instytuty kultury krajów Unii Europejskiej oraz działy kultury ambasad. Stawia sobie za zadanie wspólne działania instytucji kulturalnych, wymianę doświadczeń i umiejętności, współpracę z polskimi partnerami, w tym organizacjami pozarządowymi i instytucjami samorządów, oraz Komisją Europejską.

Misją EUNIC jest promocja wartości europejskich, wspieranie kulturowej różnorodności w Unii Europejskiej i poza nią. Stowarzyszenie działa na takich polach jak sztuka, literatura, edukacja, wielojęzyczność, nauka i dialog międzykulturowy.

Lokalne jednostki w Polsce to EUNIC Warszawa i EUNIC Kraków, umożliwiające współpracę lokalnych instytutów kultury i polskich partnerów.

EUNIC Warszawa to 16 członków, 8 członków stowarzyszonych i 15 instytucji zaprzyjaźnionych (mogą nimi być instytuty kultury, ambasady i lokalne, polskie instytucje kulturalne). 

Wśród realizowanych co roku projektów EUNIC Warszawa, które na stałe wpisały się w krajobraz miasta, warto wymienić m.in. Spoken Word Festival Warsaw, jedyny w Polsce międzynarodowy festiwal poezji performatywnej, organizowany nieprzerwanie od 19 lat, Międzynarodowy Dzień Tłumacza, czyli przypadające na 30. września doroczne święto tłumaczy, a także Europejski Dzień Języków. EUNIC organizuje także konferencje, jak m.in. międzynarodowa konferencja Think (in) Visual Communication 2014 oraz Europejskie rozmowy. Żydzi i Holokaust w dyskursie publicznym w Europie 2015; projekty badawcze, w tym m.in. we współpracy z PJATK.

Organizatorzy

eunic

Instytuty

Partnerzy

eunic

Patronat honorowy

eunic

Patroni medialni

eunic