trening wysokościowy, historia psa
Höhentrainining, Hundsgeschichte
Ron Winkler
Niemcy

dla Renatusa Deckerta


poranek nie był już psem,

był chmurą, pędzoną przez wiatr –wczesnym, ambitnym treningiem wysokościowym

dla żądnej sukcesów wody.a lato dołączyło z burzami jaskółek,

z łukami ich szalonego gatunku –tak bezkarnie, że aż nie do wiary. ledwie

było między nimi miejsce na niebo. przełożył Tomasz Ososiński

 

czyta Bartosz Głogowski

für Renatus Deckert
 

ein nicht-mehr-Hund war der Morgen,

eine Wolke, jagend vor Wind –das frühe, ehrgeizige Höhentraining

ambitionierten Wassers.und der Sommer schloss an mit Schwalbengewittern,

den Bögen einer rasenden Tierart –so folgenlos, dass man staunen musste. kaum

Platz zwischen ihnen für Himmel.Ron Winkler: Fragmentierte Gewässer. Zuerst erschienen im Berlin Verlag 2007 © Schöffling & Co. Verlagsbuchhandlung GmbH, Frankfurt am Main 2013

 

czyta Ron Winkler

RON WINKLER (1973)

niemiecki poeta. Autor wielu książek poetyckich, ostatnio opublikował tom Magma w rzeczach (2021) oraz korespondencję poetycką z Marą-Darią Cojocaru, Nie wiesz, jak ciężko jest teraz wysłać list (2021). Zredagował kilka antologii wierszy, ostatnio razem z Birgit Kreipe antologię baśni poetyckich. Jest laureatem m.in. nagrody rzymskiej Willi Massimo oraz stypendium Deutscher Literaturfonds.

fot. Alberto Novelli, Villa Massimo 2021

RON WINKLER (1973)

is a German poet and editor. He has published several collections of poetry, most recently Magma in den Dingen (Magma in Things, 2021), as well as a volume of poetic correspondence with Mara-Daria Cojocaru You don't know how difficult it has become to send a letter (2021). He recently co-edited an anthology of poetry with Birgit Kreipe (poetry tales). He has received, among other awards, the Villa Massimo Prize and Deutscher Literaturfonds Fellowship.

TOMASZ OSOSIŃSKI (1975)  

germanista, filolog klasyczny i poeta, pracownik Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się historią literatury niemieckiej. Przekładał teksty między innymi Friedricha Schlegla, Rainera Marii Rilkego, Gottfrieda Benna, Paula Celana, Judith Hermann, Elfriede Jelinek czy Jana Wagnera. W 2024 roku ukaże się książka z jego przekładami wierszy Rona Winklera.

TOMASZ OSOSIŃSKI (1975)

is a German literature scholar, classical philologist and poet. A professor at the University of Łódź, he teaches and translates German literature. He has translated works by Friedrich Schlegel, Rainer Maria Rilke, Gottfried Benn, Paul Celan, Judith Hermann, Elfriede Jelinek and Jan Wagner. A volume of his translations of Ron Winkler’s poetry is up-coming in 2024.