wersy o wszystkim
bersos a búltio
Fonso Roixo
Ziemia Mirandyjska

Mak, tak czerwony,

Trwa kilka dni, następnie odchodzi:

Piękny jest świat jak ten mak,

Choć bardziej wrażliwego nie ma.  

 

przełożył Michał Belina

 

czyta Bartosz Głogowski

La papoula, tan burmeilha,

Dura uns dies, lhougo se bai:

Ye guapo l mundo, cumo eilha,

Mas más andeble nun hai.

 

czyta Michał Belina

FONSO ROIXO 

słynny poeta, który korzystał z wiedzy i mądrości osób przechowujących pamięć o Ziemi Mirandyjskiej. Jest jednym z heteronimów Amadeua Ferreiry, założyciela ALCM (Associaçon de Lhéngua i Cultura mirandesa). Ferreira był poetą, pisarzem, popularyzatorem, który w wielkim stopniu przyczynił się do uznania języka mirandyjskiego.

FONSO ROIXO  

was a legendary poet inspired by the wisdom and sagacity of people preserving the memory of the Land of Miranda. This is one of the heteronyms of Amadeu José Ferreira, a Mirandese poet, prose writer and advocate for the recognition of Mirandese. Ferreira founded the ALCM (Association for the Mirandese Culture and Language), contributing to the recognition of the Mirandese language to a large extent.

 

MICHAŁ BELINA 

​​iberysta, mirandysta, italianista. Wykładowca językoznawstwa iberyjskiego obszaru językowego w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Autor artykułów naukowych poświęconych m.in. diachronii, fonetyce i fonologii czy językoznawstwu porównawczemu z języków mirandyjskiego, asturyjskiego, leońskiego, portugalskiego, hiszpańskiego i galisyjskiego.

MICHAŁ BELINA 

is a Spanish, Italian and Mirandese scholar. An associate professor at the Institute of Iberian and Ibero-American Studies at the University of Warsaw, he teaches the linguistics of the Iberian Peninsula and is the author of several monographs on linguistic diachrony, phonetics and phonology, and comparative analyses of Mirandese, Asturian, Leonese, Spanish, Portuguese and Galician.